ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ

Özel eğitim; fiziksel, zihinsel, iletişimsel, sosyal ve duygusal gelişimlerindeki özellikler nedeniyle normal gelişimden farklılık gösteren ve normal eğitim-öğretimden yararlanamayan, kısmen yararlanan veya yararlandığı hâlde destek programları ile eğitimlerini devam ettirebilen bireyler için; özel olarak yetiştirilmiş personel tarafından ekip anlayışıyla sunulan özel yöntem ve araçlarla gerekirse özel mekanlarda her özel gereksinimli grup için farklı olarak geliştirilmiş özel programlarla verilen eğitimdir.

İnsan hayatı, doğumdan ölüme kadar geçen sürede farklı evrelerden oluşur, bu evreler doğumla başlar; çocukluk, ergenlik, yetişkinlikle devam eder ve yaşlılıkla sonlanır. Her dönemde, birbirinden etkilenen dil, zihinsel, fiziksel, sosyal-duygusal gelişim alanları bulunur.Bu gelişim alanlarındaki basamakları gerçekleştiremeyen ya da gerçekleştirmekte zorlanan bireyler özel eğitime gereksinim duymaktadır. Bu nedenle merkezimizde; özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için alanında özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine göre hazırlanmış uygun ve hijyenik sınıf ortamında birebir veya grup eğitimi verilmektedir.

Kurumumuzda Zihinsel Yetersizlik, Otizm (Yaygın Gelişimsel Bozukluk), Dil ve Konuşma Bozuklukları, Özel Öğrenme Güçlüğü, Bedensel Yetersizlik (Fizyoterapi), Bireysel Spor Dersleri ve Duyu Bütünleme Terapisi alanlarında destek eğitim hizmetleri sunulmaktadır.

Kurumumuzun bünyesinde var olan programlara da bağlı olarak genellikle;

Uzman Psikolog

Uzman Pedagog

Özel Eğitim Uzmanları

Dil Konuşma Bozuklukları Terapistleri,

Odyoloji ve Dil Konuşma Bozuklukları Uzmanları,

Fizyoterapistler,

Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenleri,

Okul Öncesi Öğretmenleri,

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenleri, gibi farklı meslek dallarından uzmanlar görev alırlar.

Özel Eğitim merkezinin diğer eğitim kurumlarından ayrılan özelliği; uygun eğitimci tarafından çocuğa bire bir eğitim verilmesi, her çocuğun düzeyi ve ihtiyaçları doğrultusunda bireysel programı olması ve bunun konunun uzmanları tarafından uygulanmasıdır.

Özel Mavi Işık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Olarak :

Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda, özel eğitim gerektiren ve kurumumuzda eğitime başlayan her bireyin;

1.Toplum içindeki rollerini gerçekleştirebilen, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini,

2.Kendi kendine yeterli bir duruma gelmeleri için temel yaşam becerilerini geliştirmelerini,

3.Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç gereç kullanarak ilgileri, gereksinimleri, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda, üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve yaşama hazırlanmalarını, hedeflemekteyiz.