DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ

Çevreden gelen uyaranların duyusal organlarımız tarafından algılanması, merkezi sinir sisteminde bu bilgilerin işlenmesi, bu bilgilere uygun bir cevabın oluşturulması, bu cevabın (fiziksel, sosyal, akademik ya da psikolojik cevap) harekete geçirilmesi aşamalarının tamamıdır. Bu sebeple duyu bütünleme fiziksel, sosyal, psikolojik ve akademik gelişimin en önemli parçasıdır.

Herhangi bir aktiviteyi gerçekleştirecek çocuk; ne, nerede, ne kadar uzakta, ne hızda, ne yönde, sabit mi, hareketli mi gibi soruların cevabını bilmek zorundadır. Bu sorunların herhangi birini cevaplamasına engel olacak duyu bütünleme bozukluğu çocuğun aktiviteyi gerçekleştirmesini engeller ya da zorlaştırır.

Duyu bütünleme çalışmaları sırasında çocuğun gereksinimi olan duyusal uyaranlarla eğitim yapılır. Çocukla iletişimin sürekli açık olması ana amaçtır. Sınıf ortamında iletişim kurabilen fikirler üreten, çözümler bulan, hayal eden, sosyalleşerek oyunlara katılan çocuk, diğer ortamlarda da iletişimi sürdürebilecektir. Böylece günlük yaşamının problemlerini daha rahat çözebilecek ve yaşam kalitesi artacaktır.