MEVZUAT Word Acrobat
5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu X X
625 Sayılı Kanun ve Mevzuat
625 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU X X
ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ OKUYACAK ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNETMELİK X X
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA AİT STANDARTLAR YÖNERGESİ X X
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELĞİ X X
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL, ÖZEL EĞİTİM OKULLARI ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ X X
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL, ÖZEL EĞİTİM KURSLARI YÖNETMELİĞİ X X
ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ X X
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 26.06.2006 TARİHLİ "ÖZEL EĞİTİM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI" KONULU GENELGE ve EKLERİ X X
EĞİTSEL TANILAMA ve DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI X X
5378 Sayılı Kanun ve Mevzuat
ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE YAPILACAK YARIŞMA SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK X X
TÜRK İŞARET DİLİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE UYGULANMASINA YÖNELİK USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK X X
YAPILARDA ÖZÜRLÜLERİN KULLANIMINA YÖNELİK PROJE TADİLİ KOMİSYONLARI TEŞKİLİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK X X
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İŞÇİ OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMELİĞİ X X
ÖZEL MESLEKİ REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK X X
KORUMALI İŞYERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK X X
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA ve KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ X X
ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK X X
BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERİN TESBİTİ VE BAKIM HİZMETİ ESASLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK X X
BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK RESMÎ KURUM VE KURULUŞLAR BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ X X
BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ X X
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM TANITIM YÖNETMELİĞİ X X
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ X X