Öğrenme Güçlüğü

Dikkat Eksikliği

Hiperaktivite

Epilepsi

Rett Sendromu

Asperger Sendromu

Otizm

Cerebral Palsy

Spina Bifida

Mental Retardasyon

Kekemelik

SPİNA BİFİDA

Spina Bifida, insanda omurgayı oluşturan kemiklerin omurgada bir boşluk veya açıklık oluşturacak şekilde gelişimlerini tamamlayamamalarıdır. Doğacak olan bebeğinizi bu ciddi sorundan korumanın en önemli yolu ise hamilelik döneminden önce folik asit kullanmaya başlamak! Aksi takdirde ciddi bir sağlık problemi olan bu hastalık bebeği ömür boyu etkiliyor.