Öğrenme Güçlüğü

Dikkat Eksikliği

Hiperaktivite

Epilepsi

Rett Sendromu

Asperger Sendromu

Otizm

Cerebral Palsy

Spina Bifida

Mental Retardasyon

Kekemelik

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Merkezi sinir sistemi fonksyonlarinda sapmayla kendini gösteren, normal yada normalin üstünde zekaya sahip ögrenme yada davranis sorunlari olan çocuklardaki durumdur.