Öğrenme Güçlüğü

Dikkat Eksikliği

Hiperaktivite

Epilepsi

Rett Sendromu

Asperger Sendromu

Otizm

Cerebral Palsy

Spina Bifida

Mental Retardasyon

Kekemelik

HİPERAKTİVİTE

Bebeklikte ya da 5 yaştan önce başlayan kronolojik yaşa uygun dikkat süresinde ve kurallara dayalı davranışta görülen gelişimsel bir bozukluktur. Belirtileri yönerge alamama, kendini kontrol edememe, problem çözümüne gidememe, davranışlarını değerlendirememe, düşünmeden hareket etmedir. En temel göstergesi ise çocuğun dikkat süresinin yaşının ve zekasının gerektirdiğinden daha kısa olmasıdır.