Öğrenme Güçlüğü

Dikkat Eksikliği

Hiperaktivite

Epilepsi

Rett Sendromu

Asperger Sendromu

Otizm

Cerebral Palsy

Spina Bifida

Mental Retardasyon

Kekemelik

DİKKAT EKSİKLİĞİ

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun alt tipleri arasındadır. Dikkat eksikliği belirtileri belirgin iken hiperaktivite ve dürtüsel davranış belirtileri daha az gözlenir. Çocuklukta dikkat kusuru özellikle eğitim hayatının başlamasıyla belirgin hale gelir. Okul öncesi dönemde herşeyden çabuk sıkılan ve bıkan bu çocuklar okulun başlamasıyla birlikte öğrenmeye karşı ilgisizdirler. Ödev yapmayı sevmez anne, baba, öğretmenin zoruyla ödev yapar.