Öğrenme Güçlüğü

Dikkat Eksikliği

Hiperaktivite

Epilepsi

Rett Sendromu

Asperger Sendromu

Otizm

Cerebral Palsy

Spina Bifida

Mental Retardasyon

Kekemelik

SEREBRAL PALSY

Serebral palsi (SP), enfantil dönem sırasında veya prenatal veya perinatal dönemde meydana gelen beyin hasarının (genellikle anoxia ye bağlı) neden olduğu bir non-progresif nöromüsküler bozukluklar grubudur.

Bu durum 1000 canlı doğumdan 1-4'ünü etkiler. Bunların 7'sinden biri yaşamlarının ilk yılında hayatlarını kaybederler.

Nöromusküler etkiler şunlardır:
 • Hastaların %55'inde spastisite mevcuttur(kasılma sırasında artmış kas konsantrasyonu)
 • Hastaların %25'inde atetozis mevcuttur(kontrol edilemeyen yavaş titreme ve kıpırdama hareketleri)
 • Hastaların %10'unda ataksi(denge kaybı) mevcuttur
 • Hastaların %11'inde rijidite mevcuttur
 • Hipotoni nadirdir( tüm kaslar azalmış fonksiyonla birlikte gevşektir)
 • Hastaların %15-40'ında bu semptomların karışımı bulunur.
SP'ye eşlik eden bozukluklar:
 • Nöbet bozuklukları(%35-60)
 • Mental retardasyon
 • Duyu bozuklukları
 • Öğrenme ve duygusal bozukluklar
 • Konuşma ve iletişim defektleri
 • Azalmış yutkunma ve öksürme refleksi
SP ile beraber gözlenen dental durumlar:
 • Artmış periodontitis ve phenytoin'in indüklediği gingival hiperplazi
 • Malokluzyonlar
 • Dil itimi ve ağız solunumu
 • Çürük sayısında muhtemel artış
 • Mine hipoplazisi
 • Dental travma, kırılmış dişler
 • TME bozuklukları ve bruksizm
 • Kötü ağız hijyeni
 • Salya akışı
 • Azalmış parotid akış hızı