Öğrenme Güçlüğü

Dikkat Eksikliği

Hiperaktivite

Epilepsi

Rett Sendromu

Asperger Sendromu

Otizm

Cerebral Palsy

Spina Bifida

Mental Retardasyon

Kekemelik

ASPERGER SENDROMU

Asperger sendomu olan insanlar, insanlara bakarak, onların yaşlarına ve statülerine tahmin etmekte, yüzlerindeki ifadeye ya da ses tonlarına göre mutlu mu, kızgın mı yada üzgün mü olup olmadıklarına karar verip, ona göre tepki vermekte kısacası bizim doğal olarak farkettiğimiz bu sinyalleri algılamakta zorlanmaktadır. Otizmde bulunan bir takım özellikler Asperger sendromunda da görülmektedir. İletişim kurmada zorluk Sosyal İlişkilerde zorluk Hayal gücünde ve yaratıcı oyunlarda eksiklik. Asperger sendromu olan kişiler sıkça ortalama veya ortalama üstü zekaya sahiptir. Bunun için Asperger sendromu olan bir çocuk normal okullara gitmektedir. Doğru destek ve cesaretle iyi bir şekilde ilerleyip, daha ileri düzeyde eğitimlerine devam edebilir. ve iş sahibi olabilirler.
ASPERGER SENDROMUNUN NEDENLERİ NELERDİR? Nedenleri halen araştırılmaktadır.Asperger sendromuunu, beyin gelişimini etkileyen değişik fiziksel etkenlerden kaynaklanabileceğini belirten güçlü kanıtlar bulunmaktadır.Duygusal yoksunluğu yada kişinin büyültülme tarzına bağlı değildir. ASPERGER SENDROMUNUN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ Asperger sendromu otizmle birçok ortak özellik paylaşmaktadır.Sakarlık gibi bazı özellikler, Asperger sendromu olan insanlar için bazı özellikler . Sosyal ilişkilerde bazı zorluklar: Genellikle içe çekilmiş ve çevrelerindeki dünyaya ilgisizmiş gibi gözüken klasik otizm olan insanlardan farklı olarak, Asperger sendromu olan pek çok insan sosyal olabilmek için çok çabalarlar ve insanlarla temesa geçmekten hoşnut olurlar. Ancak, yüz ifadeleri gibi sözel olamayan sinyalleri anlamakta güçlük çekerler. İletişimde zorluk: Asperger sendromu olan kişiler çok akıcı bir şekilde konuşabilir ama ama onları dinleyen insanların tepkilerini pek fark etmeyebilirler. Sözcüklerin mecazı anlamını anlamakta güçlük çekerler. Örneğin Asperger sendromu olan bir insan " kafamı ısırdı veya lopardı" gibi bir cümle karşısında korkabilir veya kafası karışabilir. Asperger sendromu olan kişiler çok akıcı bir şekilde konuşabilir ama ama onları dinleyen insanların tepkilerini pek fark etmeyebilirler. Sözcüklerin mecazı anlamını anlamakta güçlük çekerler. Örneğin Asperger sendromu olan bir insan " kafamı ısırdı veya lopardı" gibi bir cümle karşısında korkabilir veya kafası karışabilir. Hayal gücü aksikliği :Asperger sendromu olan insanlar gerçekleri ve şekilleri öğrenirken sıklıkla yüksek bir dereceye erişirken, soyut düşünmede zorlanırlar. Okula giden çocukların din ya da edebiyat gibi derslerde zorluklarla karşılaşmalarına olabilir. Sakarlık: Asperger sendromu olan insanlar için belirli bir özellik olarak görülmektedir. Sallanmak yad a salınmak gibi garip tekrarlayıcı hareketlere kapılabilmektdedir. Özel İlgiler : Asperger sendromu olan kişiler çoğunlukla bir hobiye ya da koleksiyona karşı takıntılı bir ilgi geliştirler. Genellikle trenlerin zaman çizelgesi, at yarışları kazananlar ya da köprü uzunlukları gibi özel bir konuda ki bilgileri ezberlemeyi kapsamaktadır. Rutinlere duyulan sevgiler:Rutinlerde yapılan herhangi bir beklenmedik değişiklik üzücü olabilir. Küçük çocuklar okula hep aynı yoldan yürümek gibi rutinlerini dayatabilirler. Tenefüs zilinin geç çalmasına üzülebilirler.